Pidato Singkat “Biografi Nabi Muhammad SAW dari Lahir sampai Wafat“


“Biografi Nabi Muhammad SAW dari Lahir sampai Wafat“
Penghormatan kepada : Bapak Keuchik, Tgk Imum Gampong, Tgk TPA, Tuha Peut, Pemuda Gampong, Dewan Juri, Panitia dan Seluruh Kaum ibu dan Ayah dan seluruh hadirin yang sedang menyaksikan Acara perlombaan ini.
Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam sejarah agama Islam telah dijelaskan mengenai kelahiran Nabi Muhammad saw, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabi’ul awwal, tahun gajah. mengapa hari kelahiran Nabi dinamakan dengan tahun gajah, karena pada tahun itu kota Mekkah diserang oleh tentara Nashrani yang dipimpin oleh Raja abraham dengan mengendarai gajah. Akan tetapi maksud mereka itu belum berhasil, mereka telah dibinasahkan oleh Allah swt, dengan perantara burung ababil yang berupaya melempari batu yang berasal dari neraka sehingga pasukan gajah mati bagaikan dedaunan yang dimakan oleh ulat kenak batu dari neraka.
Hadirin sedang pendengar yang berbahagia.
Nabi Muhammad Memiliki nama lengkap dengan Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim, yang kelahiran pada waktu Subuh hari senin, tanggal 12 Rabiulawal tahun gajah yang bertepatan  20 April 571 Masehi. dikenal sebagai Tahun Gajah karna peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka’bah, akan tetapi penyeranggan itu tidak berhasil, Allah datang burung ababil yang membawa batu kerikir dari neraka untuk menghancurkan tentara Abraham, sehingga mareka mati ditempat. Nama Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sedangkan Nama ibundanya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuh pertama Nabi adalah Barakah Al-Habsyiyyah atau lebih di kenal Ummu Aiman. sedangkan Ibu susu pertama nabi Thuwaibah, dan Ibu susu kedua nabi : Halimah binti Abu Zuaib As-Saadiah (lebih dikenali Halimah As-Saadiah).
Hadirin sedang pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh ALLAH...

Usia 5 Tahun
• Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bisikan syaitan yang ada di dalam hatinya.
Usia 6 Tahun
• Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa ‘ (sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah).
• Baginda diasuh oleh Ummu Aiman (hamba perempuan ayah Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh kakeknya Abdul Muttalib.
Usia 8 Tahun
• Kakeknya, Abdul Muttalib juga meninggal dunia.
• Baginda Nabi SAW kemudian diasuh lagi oleh ayah saudaranya, Abu Talib.
Usia 9 Tahun (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun).
• Bersama ayah saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan.
• Di kota Basrah, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahiro (Buhairo) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.
Usia 20 Tahun
• Terlibat dalam peperangan Fijar . Ibnu Hisyam di dalam kitab ‘ Sirah ‘ , jilid1, hal 184-187 menyatakan pada  ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperan sebagai mengumpulkan anak-anak panah saja.
• Menyaksikan ‘ perjanjian Al-Fudhul ‘ ; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Makkah.
Usia 25 Tahun
• Bermusafir yang kedua ke Syam atas urusan perniaga’an barang-barang Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah.
• Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki pesuruh Khadijah.
• Baginda Nabi SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang ayah saudaranya yang lain pergi bertemu Amru bin
  Asad (ayah saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.
• Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.
Usia 35 Tahun
• Banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan dinding Ka’bah.
• Pembinaan semula Ka’bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Makkah.
• Rasulullah SAW diberi kemulia’an untuk meletakkan ‘ Hajarul-Aswad ‘ ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertikaiyan berhubung peletakan batu tersebut.
Usia 40 Tahun
• Menerima wahyu di gua Hira ‘ sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.
Usia 53 Tahun
• Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar Al-Siddiq. Baca selengkapnya…
• Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.
Usia 63 Tahun
• Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12 Rabiulawal tahun 11Hijrah/ 8 Jun 632 Masihi.
Istri-istri Rasulullah SAW
1. Khadijah Binti Khuwailid.
2. Saudah Binti Zam’ah.
3. Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar).
4. Hafsah binti ‘ Umar (anak Saidina ‘ Umar bin Al-Khattab).
5. Ummi Habibah Binti Abu Sufyan.
6. Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah).
7. Zainab Binti Jahsy.
8. Maimunah Binti Harith.
9. Sofiyah Binti Huyai bin Akhtob.
10. Zainab Binti Khuzaimah (digelar ‘ Ummu Al-Masakin ‘ ; Ibu Orang Miskin).
11. Juwairiyah binti Al-Haarits
Untuk melihat secara detai Istri beliau Nabi SAW silahkan lihat (baca : Berapa Istri Rasulullah)
Anak-anak Rasulullah SAW
1. Qasim
2. Abdullah
3. Ibrahim
4. Zainab
5. Ruqaiyah
6. Ummi Kalthum
7. Fatimah Al-Zahra ‘
Hadirin sedang pendengar yang berbahagia..
Sekian pidato dari saya semoga menjadi bahan ulanggan bagi pendengar dan terutama bagi saya pribadi. Seperti Pepatah mengatakan Bila Ada Sumur di ladang boleh kita numpang mandi, bila ada umur saya panjang boleh kita ceritakan lebih panjang lagi.mohon maaf bila ada kata-kata saya yang khilaf sebesar-besarnya.  Akhiru Kalam Wabillah Hi Taufiq Wal Hidayah, Wassalah Mu’alaikum Warah’Matullahi Wabarakatuh.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama